Hvem er Gert Svendsen

Uddannelser

Landsbrugstekniker

LD engineer

Har læst Bachelor i psykologi

Certificeret MBTI fra CFL

Certificeret Big Five fra HUCAMA, i dag Cortal Group

Certificeret i Thomas profilen